Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

I diskussionen om religiösa friskolor återkommer ett argument för att göra gällande att vi måste acceptera dem inom ramen för det skolpliktiga och skattefinansierade skolväsendet: Europakonventionens skrivningar.

Men vad säger egentligen dessa skrivningar – och andra relevanta internationella konventioner? Och hur påverkar detta vårt ställningstagande till religiösa friskolor? Hur kan vi – vid sidan av alla rent politiska argument mot (eller för) religiösa friskolor – hantera frågan i förhållande till de internationella konventionerna?