Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Effekterna av den politik som Moderaterna går till val på innebär ett systemskifte bort från den svenska modellen, den generella välfärden och en aktiv politik för fler jobb och minskade klyftor. Centrala delar i det moderata systemskifte är otryggare anställningar, urholkade socialförsäkringar, politiskt satta lägre löner, svårare att upprätthålla schysta löner och villkor på svensk arbetsmarknad, ideologiskt drivna privatiseringar istället för en aktiv politik för fler jobb, samt stora skattesänkningar som drar undan resurser från välfärd och samhällsinvesteringar. Det visar en färsk rapport från Tankesmedjan Tiden och LO, som presenterades idag.

Rapporten granskar bland annat tio politiska områden och förslag som Moderaterna går till val på, och som sammantaget kan betecknas som ett försök till ett systemskifte i mer marknadsliberal riktning.

 • Valet i höst är ett vägval mellan att stärka tryggheten för vanligt folk – och ett moderat systemskifte som drabbar löntagare, pensionärer och arbetssökande, men gynnar höginkomsttagare och arbetsgivare. De centrala politiska förslag som Moderaterna går till val på är i klass med tidigare försök att få till ett systemskifte på arbetsmarknaden och inom välfärden. Vi håller fortfarande på att städa upp efter de tidigare moderata experimenten, så vi behöver knappast några nya, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

 

 • Moderaterna säger sig gå till val på ”lika för alla” och att värna ”välfärdens kärna”. Men denna rapport visar att effekten av deras politik snarare skulle bli otryggare anställningar, lägre löner, ökad risk för arbetslöshet och kraftiga försämringar för människor som redan befinner sig i en utsatt situation. Välfärden urholkas och det blir mindre lika för alla, säger Daniel Färm, chef för Tankesmedjan Tiden.

 

Moderaternas tio steg för ett systemskifte

 1. Otryggare jobb. Försämringar av LAS, samt nej till stopp för missbruket av allmän visstid och andra otrygga anställningar.

 

 1. Politiska beslut om låga löner. Lagstiftat lönetak för vissa anställda – med 30 procent lägre lön. Strider direkt mot den svenska partsmodellen, där politiker inte ska sätta löner.

 

 1. Nej till krav på schysta villkor vid upphandlingar. Risk för dumpade löner och villkor för att vinna offentliga upphandlingar.

 

 1. Montera ned den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Ersätta Arbetsförmedlingen med privata aktörer, och dra ned rejält på utbildningar och insatser som leder till jobb.

 

 1. Ideologiskt driven privatisering av vården. Öppna upp för ännu fler privata aktörer i vården genom att utveckla LOV.

 

 1. Återinföra stupstocken. M vill se en bortre parentes för sjukförsäkringen, så att sjuka efter en viss tid inte kan räkna med att få ersättning– oavsett hälsoläget.

 

 1. Värna uttag av vinster i välfärden. Moderaterna vill stoppa de rödgrönas förslag om vinstbegränsningar hos privata bolag inom skola och äldreomsorg.

 

 1. Nedskärningar i världens mest avreglerade skola. Moderaterna försvarar världens mest marknadsanpassade skola, och föreslår stora nedskärningar på utbildningsområdet.

 

 1. Avregleringar av hyresmarknaden. Moderaterna går till val på att återinföra marknadshyror, trots att det skulle förstärka boendesegregationen.

 

 1. Omfattande skattesänkningar. Moderaterna går till val på stora skattesänkningar som framför allt gynnar hög- och medelinkomsttagare samt företag. Det skulle även innebära att pensionärsskatten höjs istället för att avskaffas, samt stora nedskärningar på utbildning, sjukvård, omsorg och trygghetsförsäkringar.

 

Läs rapporten ”Syste(m)skifte eller sven(s)ka modellen” här.