Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

I den här analysen utreder Lars Nord, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet,  miljöfrågans entré på den svenska politiska dagordningen under 1970-talet. Rapporten kartlägger också miljörörelsens startskott och inledande framgångar i Sverige, vilket kulminerade i Miljöpartiets inträde i Riksdagen 1988. Vad skapade de nya gröna värderingarna i samhället? Hur bar sig miljörörelsen åt för att få upp sin specifika fråga på dagordningen? Vad kan förklara att medborgare, media och makthavare plötsligt blev tvungna att ta hänsyn till en grön dimension i politiken? Dessa är några av de frågor som Lars Nord tar sig an i sin rapport.

Texten är den andra delrapporten i ett större projekt om politisk dagordning. Fler delrapporter kommer att ges ut under våren utifrån andra fokusområden med andra författare.