Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Här är en inspelning av frukostseminariet  den 4/5 utifrån temat i senaste numret av Tiden Magasin ”Provisoriska utopier i vår tid”

Sedan efterkrigstiden har förmågan att formulera så kallade provisoriska utopier präglat socialdemokratins politiska program. Med provisoriska utopier menade Ernst Wigforss politiska mål som låg mellan det dagliga arbetet och målet om ett bättre samhälle. Något som förband det långsiktiga med det vardagliga. Men var finns dessa provisoriska utopier i dag?

Möt Birgitta Dahl, tidigare socialdemokratisk minister, och Helle Klein, chefredaktör för Dagens Arbete, i ett samtal med Jesper Bengtsson, chefredaktör för Tiden Magasin.