Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Vilka feministiska politiska segrar kan vi hoppas på efter valet och vilka konkreta frågor med bäring på jämställdhet bör prioriteras under nästa mandatperiod.

Den nionde mars var inte bara dagen efter internationella kvinnodagen. Det var också på dagen sex månader före valdagen. Och vad är viktigare som avstamp inför detta sista avgörande halvår än att diskutera hur feminismen kan vara en del i partiernas valrörelse – och vilka jämställdhetsfrågor som bör avgöra valet.

Panel:

Lawen Redar, riksdagspolitiker (S)

Maria Arnholm, riksdagspolitiker (L) och tidigare jämställdhetsminister

Claes Borgström, jurist och fd Jämo

Samtalsledare: Lina Stenberg, kommunikationschef Tankesmedjan Tiden