Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

”Feminism måste byggas på höjden, inte på bredden. Detta är en av huvudteserna i Birgitta Ohlssons bok ”Duktiga flickors revansch”. Men det samhälle där feminismen inte inbegriper alla – en feminism som kräver duktighet – skrämmer mej.” Läs hela texten här.