Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den 30 januari hölls ett seminarium om den nordiska modellens framtid.

Under lång tid har den nordiska modellen utgjort ett framgångsexempel ute i världen. De nordiska länderna har kännetecknats av jämlikhet, väl utbyggd välfärd samt goda och trygga arbetsvillkor. Men modellen utmanas från flera håll. Ojämlikheten ökar i de nordiska samhällena, samtidigt som den fackliga organisationsgraden går ned och de otrygga anställningarna blir allt vanligare. Hur ska utvecklingen vändas, och hur ska den nordiska modellen räddas och utvecklas?

Dessa frågor har varit ledande i Tankesmedjan Tidens projekt om den nordiska modellen, Nordic Model (www.nordmod.org), initierat av Samak – arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté. Projektet har under det senaste året gett ut tre rapporter som har behandlat olika delar av modellens utmaningar, och kommit med konkreta förslag för att bemöta desamma. Detta seminarium avslutar projektet och presenterar dess slutsatser och lärdomar.

Följande personer kommer att delta i panelen:
– Mats Wingborg, utredare och författare av projektets första rapport
– Håkan A Bengtsson, VD Arenagruppen och författare av projektets andra rapport
– Jesper Bengtsson, chef Tankesmedjan Tiden och författare av projektets slutrapport
– Eva Guovelin, förbundsordförande Livsmedelsarbetareförbundet

Samtalet leds av Monika Arvidsson, utredare på LO:s internationella enhet.