Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den 11 februari anordnades Arbetarrörelsens Europakonferens i Stockholm. Här går det att se två av seminarierna på film: Del 1: Hur bygger vi ett jämlikt Europa? (ovan) och Del:2 Fackliga rättigheter i Europa (nedan)

Det går att skapa ett mer socialt Europa. Ett Europa där människor har arbete och känner sig delaktiga i samhället. Men hur? Efter finanskrisen 2008 har EU allt mer förlorat förmågan till samlat agerande, och Storbritannien har bestämt sig för att lämna unionen. Extremhögern ökar sin makt. Politiken drar sig tillbaka. Samtidigt pågår diskussioner i många av EU:s kärnländer om att utveckla fler gemensamma politikområden, utöver den finansiella styrningen. Hur påverkar det länderna som står utanför euron? Och hur påverkar det möjligheten att bygga ett jämlikt Europa? En arbetarrörelse som vill använda EU för att öka jämlikheten ställs inför nya utmaningar, och möjligheter. På Arbetarrörelsens Europakonferens 2017 reser vi frågan om ett nytt socialt Europa.

Panel:
Marita Ulvskog (Europaparlamentariker, S)
Björn Hacker
Marie Granlund
Johan Danielsson (Utredare på LO, Europapolitiska frågor)

Moderator: Göran von Sydow (Statsvetare, ställföreträdande direktör på Sieps)

Del 2: Fackliga rättigheter i Europa

Ett socialt protokoll med starka sociala rättigheter har länge varit ett krav från Europeisk arbetarrörelse, samtidigt som Lavaldomen och andra steg från EU:s sida gjort det fackliga arbetet svårare. Hur kan de fackliga rättigheterna stärkas i EU?

Panel:
Philip Botström (Förbundsordförande i SSU)
Marita Ulvskog
Bengt Larsson (Professor i sociologi på Göteborgs Universitet, ordförande för CERGU)
Elisabeth Brandt Ygeman (2:a vice förbundsordförande, Handelsanställdas förbund)

Moderator: Monika Arvidsson (utredningschef, Tankesmedjan Tiden)