Socialdemokratisk idéutveckling, kritik och politik sedan 1908.

Nummer 1 2016 har temat Socialdemokratin i Europa. Dessutom artiklar om den allt mer auktoritära utvecklingen i Ryssland, åtstramningarna i Lettland och frågan vad det betyder för oss att maten vi äter inte längre är något annat än konsumtion.