Socialdemokratisk idéutveckling, kritik och politik sedan 1908.

I en tid av otrygga arbetsförhållanden och minskad facklig organisering finns det potential för facket som folkrörelse. I det här numret skriver vi om facket i Europa och globalt. Osäkra villkor på arbetsplatsen drabbar flera yrkesgrupper, vilket går att läsa om i Amanda Lindholms artikel om den fackliga organizermodellen.

Utöver temat försöker Stig-Björn Ljunggren och Henrik Arnstad reda ut Sverigedemokraternas förhållande till fascismen. Hanna Sistek har skrivit ett reportage om Bernie Sanders, socialisten som kandiderar till demokraternas partiledarpost i USA. Detta och mycket mer går att läsa om i årets sista nummer av Tiden.