Socialdemokratisk idéutveckling, kritik och politik sedan 1908.

Igår var en svart dag för Sverige. Så sa Löfven i sitt tal. Fridolin beskrev attacken som en attack mot hela Sverige. Vi kunde inte göra något annat än att hålla med. Det var en mörk dag.

Det har varit en mörk vecka. En mörk tid. Människor som förlorat allt, tvingats sätta sina barns liv på spel i gummibåtar och sett sina hem brinna, har nu fått se sin tillfälliga trygghet i lågor.

I dag vaknade därför många upp i hopp om krafttag mot ett alltmer delat Sverige. Så blev det inte. Visserligen enades regeringen och alliansen. Men frågan är om de åtgärder man vidtagit verkligen kommer att ena Sverige.

I en situation som denna, när regeringens ska visa handlingskraft, ett Sverige som tar ansvar och som visar vägen för resten av Europa, gör man det motsatta. PUT (Permanenta uppehållstillstånd) väljs bort och tillfälliga uppehållstillstånd införs (TUT). Trots de otaliga argument som säger att en återgång till TUT skulle vara som ett skott i hela det svenska asylsystemet, försvåra etablering för flyktingar, sätta miljontals människors liv i limbo och bidra till ökade kostnader för Migrationsverket, införs alltså TUT. Om detta verkligen är ett bevis på blocköverskrivande politik går att diskutera. Men en sak är säker. Socialdemokraternas principer är som bortblåsta.  En liten del av befolkningen skriker och det är de man går till mötes.

Vi andra lämnas kvar med en bitter eftersmak.

Överenskommelsen säger att PUT kan återinföras efter tre år. Men vad är garantin för det? Och låt oss bli uppmärksamma på att PUT tas bort under en tid när det behövs som mest. När miljontals människor är på flykt utan hopp om en bättre framtid. De argumenten om att TUT skulle göra att fler länder i Europa tar efter är det mest ohållbara av dem alla. I stället bör Sverige vara ett föredöme med sina rättssäkra asylprocess och verka för att PUT blir normen.

Det vi ser nu är att det tydligen var viktigare att visa att man gör något för de som skriker högst än för de som flyr för sina liv. Signalpolitik och bakåtsträvande åtgärder var det sista vi behövde. Extraordinära tider kräver extraordinära lösningar.

Forskaren Jospeh Nye beskriver politiska ledare som vår tids viktigaste ”policymakers”. Det handlar om att ta vara på de möjligheter som finns, ”windows of oppurtunities”, som han kallar det för. Politiska ledare är de som kan ”böja” och ”vrida” på dessa ”möjligheter” till sin egen fördel. Igår, i veckan och under den senaste månaden har regeringen haft sitt ”fönster”.  Att TUT försvinner visar tydligt på att man stängt sitt fönster.

Det vi ser nu är att det tydligen var viktigare att visa att man gör något för de som skriker högst än för de som flyr för sina liv. Signalpolitik och bakåtsträvande åtgärder var det sista vi behövde. Extraordinära tider kräver extraordinära lösningar.

Forskaren Jospeh Nye beskriver politiska ledare som vår tids viktigaste ”policymakers”. Det handlar om att ta vara på de möjligheter som finns, ”windows of oppurtunities”, som han kallar det för. Politiska ledare är de som kan ”böja” och ”vrida” på dessa ”möjligheter” till sin egen fördel. Igår, i veckan och under den senaste månaden har regeringen haft sitt ”fönster”.  Att TUT försvinner visar tydligt på att man stängt sitt fönster.

Sirin Kara, utredare, Tankesmedjan Tiden