Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan