Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Hur kan vi bygga ett samhälle där alla får jämlika möjligheter att förverkliga sina drömmar i livet? Vilken är politikens uppgift i detta? Och vad krävs av Socialdemokraterna – framtidspartiet i svensk politik – för att möta dessa utmaningar?

Detta är frågor som berörs under seminariet ”Vart är vi på väg? Socialdemokratins vägval inför 2020-talet”

Panel: 
Ulrika Lorentzi, författare till texten ”är det verkligen jobb vi vill ha, till varje tänkbart pris”.
Anne-Marie Lindgren, författare till texten ”ett samtal om värderingar i ett nytt politiskt landskap”. 
Payam Moula, redaktör och författare till texten politikens uppgift, livskvalitet och framgångslandet Sverige” samt ”ett samtal om värderingar i ett nytt politiskt landskap”. 

Kommentator: 
Johan Sjölander, kommunsekreterare, Socialdemokraterna i Stockholms stad

Moderator: 
Daniel Färm, chef Tankesmedjan Tiden