Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Pressfriheten befinner sig på ett sluttande plan. Det menar Jesper Bengtsson som tycker att vi som medborgare måste respektera den oberoende journalistiken som en del av demokratin.

Först publicerad 2017