Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

2017 släppte Tankesmedjan Tiden rapporten ”»Tiggarna« och vårt ansvar” skriven av Thomas Hammarberg.
Hur bör S-kongressen som inleds i helgen agera i frågan? Här ger Thomas Hammarberg en bakgrund till problematiken och sitt svar på den frågan.

Ladda ner och läs rapporten här: http://tankesmedjantiden.se/rappo…/tiggarna-och-vart-ansvar/