Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Tidens eftervalsseminarium i Uppsala med Ardalan Shekarabi, Lisa Pelling och Caroline Hoffstedt!