Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Genom en reform 2008 skapade regeringen Reinfeldt ett av världens mest liberala och arbetsgivaranpassade regelverk för arbetskraftsinvandring. Under de senaste 15 åren har arbetskraftsinvandringen till Sverige ökat från under 6 000 till över 43 000. I många fall handlar det om lågkvalificerade jobb i branscher där det inte råder brist på arbetskraft. Idag släpper Tankesmedjan Tiden den första av två rapporten på temat migration – om arbetskraftsinvandring och hur den ska se ut i framtiden. Se släppseminariet med bl a Berit Möllerström (LO), Anna Johansson (S) och Patrik Karlsson (Svenskt Näringsliv) här.

Läs mer här: https://tankesmedjantiden.se/wp-content/uploads/2020/02/SVENSKARNA-F%C3%96RST_NYA-OCH-GAMLA.pdf

Del 1

Del 2