Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Om socialdemokratins och liberalismens förhållanden. Hur kan vi se på socialdemokratins och liberalismens förhållande till varandra, historiskt och i dag? Står Januariavtalet för ett skifte i svensk politik där nygamla koalitioner byggs, eller handlar det om ett tillfälligt nödvändigt ont i ett svårt parlamentariskt läge?För drygt 100 år sedan genomförde socialdemokrater och liberaler tillsammans allmän rösträtt i Sverige. Sedan dess har de två idéströmningarna ibland bråkat med varandra, och andra gånger samarbetat med varandra för Sveriges bästa. Det senaste året har visat prov på det sistnämnda.

Januariavtalet slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna i ett gemensamt motstånd mot Sverigedemokraternas inflytande i svensk politik. I vissa frågor var det lätt att komma överens, medan det i andra frågor krävdes tuffa förhandlingar och beska eftergifter. Har stigarna trampats upp för ett långlivat samarbete mellan socialdemokratin och de liberala partierna, eller kommer de snart att återgå till att vara varandras meningsmotståndare?