Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

”För att vinna valet 2018 krävs att svenska Socialdemokraterna drar lärdom ur Arbeiderpartiets valförlust och redan nu presenterar modiga reformer som får vacklande väljare att se en handlingskraftig politik.

En politik som står för att minska inkomstskillnader och stoppa den växande fattigdomen i Sverige. Socialdemokratin behöver lyfta fram värdet av den kollektiva styrkan i ett jämlikt Sverige, och tydligt visa att vinsten av att investera i välfärden är en vinst för hela samhället,” hävdar Maja Stilling.