Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Tankesmedjan Tiden intervjuar Kenneth Nilsson från SKL om skolan och digitalisering