Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Tankesmedjan Tidens seminarium om funktionshinderspolitik.

Medverkande är bland annat Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister.