Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Se seminariet från boksläppet av ”En annan Socialdemokrati”, skriven av David Åhlén, och ges ut av Tankesmedjan Tiden på Premiss förlag.