Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Jämställdhet var väljarnas tredje viktigaste fråga i valet 2018. Märktes det eller hamnade frågorna i skymundan?

Paneldeltagare:
Linn Svansbo, ordförande Maktsalongen
Moa Sahlin, samhällspolitisk samordnare på Handelsanställdas förbund
Klara Linder, förbundsledamot SSU
Jenny Madestam, statsvetare
Tara Twana, förbundsstyrelseledamot S-kvinnor
Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges kvinnolobby