Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

I länder såsom Frankrike, Italien och Grekland har partierna förvandlats från att vara statsbärande till marginella aktörer i opposition. Utvecklingen har skett parallellt med framväxten av en stark högerpopulism i Europa. Väljargrupper som tidigare stödde socialdemokratin, såsom arbetarklassen och människor med lägre utbildningsnivå på landsbygden, anförtror sig i allt större utsträckning till högerpopulistiska alternativ istället. Dessa partier, har stegvis först etablerat sig i nationella parlament runtom i Europa för att sedan göra anspråk på regeringsmakten. Halvor Finess Tretvoll, redaktör för norska Agenda Magasin, kommer ut med en ny bok i höst som utreder vad som har hänt. Boken tar sig an frågor såsom hur socialdemokratin har kunnat tappa så mycket stöd, och varför högerpopulismen så framgångsrikt har vunnit över stora väljargrupper. Trettvoll redogör också för hur socialdemokrater i Europa hanterat den framväxande populismen politiskt och strategiskt.

Medverkande:
Helle Klein, chefredaktör, Dagens Arbete
Henri Möllers, projektledare ”Reclaiming action”, Friedrich Ebert Stiftung Nordic countries
Torsten Kjellgren, utredare, Tankesmedjan Tiden
Halvor Finess Tretvoll, redaktör & författare, Agenda Magasin
Katrine Marcal, journalist, Dagens Nyheter