Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Med utgångspunkt ur ”A European Pact for Social Progress” diskuteras EU:s roll för en jämlikare framtid under arbetarrörelsens Europakonferens i Stockholm 2017. 

I detta seminariet berörs frågor om vilken roll EU ska spela i framtiden, hur Europaprojektet kan formas i en socialdemokratisk anda och hur globaliseringen kan bli en tillgång för flertalet istället för en belastning när arbetstillfällen förs utomlands och rikedomar koncentreras. Medverkande är:

-Jesper Bengtsson
-Marie Granlund
-Björn Hacker
-Marita Ulvskog
-Johan Danielsson

Modererar gör Göran Von Sydow