Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Under de senaste 15 åren har arbetskraftsinvandringen till Sverige ökat från under 6 000 till över 43 000. I många fall handlar det om lågkvalificerade jobb i branscher där det inte råder brist på arbetskraft.

För att komma till rätta med utnyttjandet av arbetskraft från länder utanför EU presenterar vi 15 förslag på hur arbetskraftsinvandringen kan reformeras. Se släppseminariet av rapporten ”Svenskarna först (nya och gamla)” med:

– Mats Wingborg, utredare och skribent
– Berit Müllerström, andre vice ordförande, LO
– Anna Johansson (S), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott
– Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv
– Daniel Färm, chef för Tankesmedjan Tiden

Moderarer gör Tove Nandorf, arbetsmarknadsutredare på LO.

Del 1

Del 2