Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Med exakt en månad kvar till valet 2018 pratar Daniel Färm om vikten av att ta ställning i ett ideologiskt vägval.