Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

”Can youth politics save Europe’s Social Democracy?” diskuterades på ett Almedalsseminarium under 2017 där Andrea Törnestam (SSU), Johanna Uekermann (Jusos), Joao Duarte Albuquerque (European Young Socialists) medverkade. Moderator var Niels Stöber (Friedrich-Ebert-Stiftung Nordic Countries). Här kan ni se på seminariet i efterhand.