Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Biståndspolitiken, en tidigare socialdemokratisk paradgren, har i 12 års tid bedrivits av andra partier. Först åtta år av moderat biståndspolitik, och nu senast fyra år av miljöpartistisk. Stora förändringar har skett under dessa 12 år, både i Sverige och ute i världen.

För en socialdemokrati som vill fortsätta vara en central aktör inom biståndet, behövs en genomgripande diskussion om vad dessa förändringar betyder för den egna politiken. Partiets aktivister och beslutsfattare kan behöva uppdatera sin världsbild. Vad har hänt med regioner och länder som tidigare var svenska samarbetspartners? Hur ser den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen ut, och hur påverkar det utvecklingssamarbetet? Hur har utvecklingspolitikens metoder förändrats?

Rapporten är författad av Jesper Bengtsson, chefredaktör på Tiden Magasin. I sin tidigare position som chefredaktör för tidningen Omvärlden har Jesper skaffat sig expertis inom biståndspolitiska frågor.

Läs mer här: https://tankesmedjantiden.se/rapport/bistandspolitiken-nio-utmaningar/