Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

”Är feminismen en förutsättning för fackets framtid?” Med Linn Svansbo (Byggnads), Jenny Bengtsson (HRF), Yvonne Hirdman (författare) och Maja Stilling (Tankesmedjan Tiden).

Del 1

Del 2