Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Arkiv

jan

Den nordiska modellen mot 2030

18 januari, 2016

Tankesmedjan Tiden har gett ut rapporten Den nordiska modellen mot 2030 på svenska. För att lyfta framtida utmaningar och möjligheter och diskutera konkreta vägar framåt, arrangerar Tankesmedjan Tiden ett seminarium i Stockholm