Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Arkiv

dec

Den nordiska modellen mot 2030

18 december, 2015

Tankesmedjan Tiden har gett ut rapporten Den nordiska modellen mot 2030 på svenska. För att lyfta framtida utmaningar och möjligheter och diskutera konkreta vägar framåt, arrangerar Tankesmedjan Tiden ett seminarium i Stockholm