Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Tankesmedjan Tiden släpper en ny rapport om working poor i Sverige. Genom alldeles färsk och unik statistik från SCB undersöks den relativa fattigdomen bland Sveriges förvärvsarbetande, med särskild betoning på vissa grupper. Hur ser utvecklingen ut över tid, vilka har fått det sämre respektive bättre? Varför har arbetande fattigdom blivit ett allt vanligare problem här i Sverige? Och vad måste hända för att vända utvecklingen?