Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Motsättningarna inför partikongressen i vinstfrågan var därför betydligt mindre än 2009, trots spekulationerna
om väntande strider vid kongressen. 2009 fanns starka röster – inte minst inom partiledningen – för att inte röra i frågan
alls. 2013 var den genomgående inställningen att det fanns problem kopplade till vinstintresset, och att man i någon form måste ta itu med dem.

Frågan var därför inte som 2009 om något borde göras; frågan var vad som borde göras. Och det är betydligt lättare att arbeta fram fungerande kompromisser i sakfrågor än i principfrågor.

Texten i fortsättningen sammanfattar den debatt i vinstfrågan, som ligger bakom 2013 års partikongressbeslut för Socialdemokraterna, och fortsätter med en granskning av det i relation till dels partistyrelsens ursprungliga förslag, dels LO-förslaget om samhällsföretag.

Rapporten finns att ladda ner här.