Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Vad är det som egentligen pågår i Stockholms tunnelbana? Vem driver den och hur är arbetssituationen för de anställda? Arbetarrörelsens Tankesmedja ger i samarbete med SEKO Stockholm ut rapport nr 42/2012 ”Verkligheten på spåret” av Johan Rydstedt som handlar om villkoren för anställda och resenärer i dagens tunnelbana.Johan Rydstedt har intervjuat många som arbetar i Stockholms tunnelbana. Hans samtal utgör basen i denna rapport. Kapitlen är:

Bakgrund: SL Tunnelbana från egen regi till beställare
Arbetsvillkoren: Tunnelbanan som arbetsplats
Resenärerna: Hur påverkas resenärerna?
Slutdiskussion: Mot en tunnelbana i samhällets intresse.

Johan Rydstedt skriver:

”För att Stockholms tunnelbana ska gå runt behövs det personal som kan göra ett bra jobb. I dag finns det närmare 3 000 LO-arbetare som på olika sätt bidrar till att hålla igång Stockholms tunnelbanesystem: spärrexpeditörer, lokalvårdare, kundservicevärdar, tågförare, biljettkontrollanter, banarbetare, vagnsstädare, reparatörer, rangerare, vagnarbetare, administrativ personal, med flera.

I spåren av en ökad belastning på tunnelbanan, ett allt mer fragmenterat system och privata vinstintressens intåg i kollektivtrafiken har arbetsvillkoren försämrats för flera av dessa grupper. Detta är i sig ett tillräckligt argument för att lyfta arbetstagarnas perspektiv. Men det finns också samband mellan personalens villkor och verksamhetens kvalitet – alltså vad resenärer och skattebetalare får ut av tunnelbanan.”

Den här rapporten, ”Verkligheten på spåret”, visar att om Stockholms tunnelbana ska kunna möta de krav som den ställs inför, så behövs ett helhetstänkande kring kollektivtrafikens framtid där personalens villkor och betydelse tydligt framhålls. På det sättet kan tunnelbanan bli bättre, både som arbetsplats och som kollektivt färdmedel.

Arbetarrörelsens Tankesmedja ger även inom ramen för tunnelbaneprojektet ihop med SEKO Stockholm ut rapport nr 43, ”Vart är vi på väg?” om hur tunnelbanan behöver byggas ut – ­något som inte skett under de senaste 18 åren.

Ladda ner rapporten här.