Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Ge non-profit en chans! är budskapet i en ny rapport om villkoren för den sociala ekonomin i Sverige och övriga Europa. Den är skriven av a-smedjans  Tommy Svensson på uppdrag av socialdemokraterna i Europaparlamentet.

– Jag är trött på att man skyller på EU:s direktiv om offentlig upphandling för att stoppa non profit-sektorn. Det är fel som det påståtts att det skulle finnas sådana hinder i EU-lagstiftningen, sa Jens Nilsson (S) när rapporten presenterades vid ett seminarium på ABF i Stockholm.

Sedan Carema-skandalen briserade i Sverige har debatten om valfrihet kontra förbud mot vinst i välfärden gått het. Med denna rapport pekar S i Europaparlamentet ut att det faktiskt går att tillgodose krav på valfrihet och en non profit-princip samtidigt genom att skapa bättre villkor för den sociala ekonomin att växa.

– Om Sverige vill stimulera non profit-sektorn genom riktade offentliga upphandlingar så kan man det, menar Jens Nilsson (S).

Ladda ner rapporten här.