Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Under året som gått har borgerliga ledarsidor intresserat sig allt mer för invandring och flyktingmottagande. Parallellt med detta har de successivt anpassat sig till Sverigedemokraternas retorik och ståndpunkter.

Hur stor anpassning har skett, hur har processen gått till, och vad kan förklara den?

Torsten Kjellgren har undersökt detta på djupet och presenterar sina resultat och slutsatser i rapporten.