Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Under februari 2021 blossade en debatt upp om ett eventuellt namnbyte på Konstfacks stora utställningssal Vita havet. Designprofessorn Sara Kristofersson lyfte frågan i en debattartikel om namnet Vita havet verkligen kunde anses rasistiskt. Den efterföljande debatten följde ett bekant mönster där den ena sidan tyckte att man ägnade sig åt en antirasism som var svår att förstå sig på, och den andra sidan som menade att rasismen är ett omfattande problem som kräver omfattande åtgärder.

Rapporten berör den ständigt närvarande och debatterade frågan: vad är rasism och vad kan rimligen tolkas som rasism?