Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Rapporten  utforskar hur facklig styrka har utvecklats i Europa, vad starka fack kan uppnå och hur det gränsöverskridande fackliga samarbetet kan fördjupas.

Rapporten är skriven av Kalle Dramstad, för Tankesmedjan Tiden