Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Detta är slutrapporten från LO-ekonomernas och Tankesmedjan Tidens skattepolitiska skuggutredning. Syftet är att bidra med idéer och förslag till en framtida skattereform. Rapporten ska inte ses som ett samlat skattepaket, utan som olika idéer på hur skatter kan utformas mer rättvist och hållbart.

Läs våra bulletpoints från slutrapporten här: Frågor och svar Skatterapport