Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Denna skrift är ett inlägg i debatten om global ekonomi och demokrati, författad av förre chefredaktören för Livsmedelsarbetareförbundets tidning Mål & Medel, Bror Perjus.

Ladda ner skriften här.