Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Socialdemokraterna tappade mer i valen till kommunfullmäktige än i riksdagsvalet 2018, och backade i 251 av 290 kommuner. Partiet tappade mest i landsbygdskommuner och där man har varit med och styrt. Däremot presterade man relativt sett bättre i kommuner med stor ekonomisk ojämlikhet, stort flyktingmottagande och där man har populära företrädare. Det visar Tankesmedjan Tidens valanalys Kommunpartiet inför verkligheten.

Socialdemokraterna fick i genomsnitt 27,58 procent (-3,65) av rösterna i kommunvalen. Men partiet tycks inte i första hand ha tappat till Sverigedemokraterna, som gjorde ett betydligt sämre val i kommunvalen än i riksdagsvalet: 12,7 procent i kommunvalet jämfört med 17,5 procent i riksdagsvalet. Däremot gick Centerpartiet och Vänsterpartiet tydligt fram i de kommuner där Socialdemokraterna backade.

Vare sig faktorer som kommunernas utbildningsnivå, inkomstnivå, arbetslöshet, befolkningstillväxt och medelålder visar sig kunna förklara Socialdemokraternas sjunkande väljarstöd. Däremot har partiet tappat i många kommuner trots att man har kunnat visa på en stark ekonomi, välfärdssatsningar och hög sysselsättning.

-En kombination av höjda förväntningars missnöje och svårigheter att hantera sverigedemokraters och lokala missnöjespartiers populism tycks vara en förklaring till Socialdemokraternas tapp i många kommuner. Men också att andra partier har haft populära företrädare eller lyckats exploatera olika lokala frågor i många kommuner, säger Torsten Kjellgren, utredare på Tankesmedjan Tiden.

-Socialdemokraterna behöver lyfta skol- och sjukvårdsfrågorna mer. Partiet har högt förtroende när det gäller att skapa mer jämlika möjligheter för elever att höja kunskapsresultaten. Men skolfrågorna hamnade i skymundan denna valrörelse. I sjukvårdsfrågorna hamnade Socialdemokraterna ofta på en systemförsvarande och förvaltande sida, medan väljarna ville stärka tillgängligheten inom sjukvården, även om frågorna egentligen ligger på landstinget, säger Tankesmedjan Tidens chef Daniel Färm.

Utifrån valanalysen dras i rapporten ett antal slutsatser för Socialdemokraternas förhållningssätt i framtida kommunval:

  1. Öka förståelsen för vilka frågor som väcker framtidshopp på landsbygden respektive i storstäderna – och utveckla relevanta politiska förslag utifrån detta.
  2. Synliggör klyftor och ojämlikhet i kommunen – och återta samhällskritiken. Socialdemokraterna behöver bli bättre på att mobilisera engagemang genom att lyfta frågor som utifrån socialdemokratiska värderingar väcker känslor.
  3. Stärkt förståelse för och kapacitet att bemöta populism.
  4. Mer fokus på integration än migration.
  5. Ge ledande företrädarna bra förutsättningar. Mycket hänger på dem.

 

För mer information: Elin Ylvasdotter: elin.ylvasdotter@tstiden.se alt 076-006 47 15