Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

För 100 år sedan genomförde liberaler och socialdemokrater allmän och lika rösträtt i Sverige. Motståndarna bestod av den konservativa högern. Efter den liberala demokratins genombrott pressades konservatismen som ideologi tillbaka. Nu har den dock fötts på nytt, i en mer aggressiv form – radikalkonservatismen. Denna rapport redogör för dess historia, ideologiska grunder, framträdande tänkare och nutida exempel i Sverigedemokraterna, Fidesz i Ungern med flera.