Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Våren 2018 lämnade 15,6 procent av eleverna nionde klass utan behörighet till gymnasiet. De som går ut i livet utan en gymnasieutbildning har ofta svårt att få en långsiktig etablering på arbetsmarknaden. Hur kommer vi tillrätta med problemet? Den första i en rad skolrapporter från Tankesmedjan Tiden finns nu att läsa. 

Problemet med att elever som slutade grund- skolan inte blev behöriga att söka till gymnasieskolan uppstod i samband med övergången från relativa till målrelaterade betyg under 1990-talet. Då infördes betygsnivån underkänd. Därefter har andelen obehöriga elever successivt ökat. I denna studie undersöks vilka elever som inte blir behöriga och varför. Själva utgångspunkten är att det är problematiskt att stora grupper lämnar den obliga- toriska grundskolan och blir underkända i ett eller era ämnen och därmed inte har rätt att söka till ett nationellt program i gymnasieskolan. I de avslutande av- snitten i studien diskuteras hur denna utsortering ska kunna åtgärdas. Flera konkreta förslag presenteras.