Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Vi har tagit fram en kortversion av vår rapport ”Skatta oss lyckliga” för att öka tillgängligheten till innehållet. Rapporten lyfter ett antal idéer och förslag för en mer rättvis och hållbar skattepolitik, som inte ensidigt gynnar kapitalägare och höginkomsttagare. Rapporten fokuserar på att istället förbättra för vanliga löntagare och att åstadkomma ökad rättvisa mellan olika delar av landet.

Under det gångna året har fem underlagsrapporter presenterats som en del i skuggutredningens arbete. Dessa har behandlat områdena klimatväxling, 3:12-reglerna, egendoms­beskat­t­ning, kommunalbeskattning samt marginalskatter.