Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Denna rapport är den första underlagsrapporten i Tankesmedjan Tidens och LO:s skuggutredning inför den skattereform som aviserats i regeringsöverenskommelsen.

Idéen om grön skatteväxling har återuppväckts i och med det så kallade Januariavtalet. Men grön skatteväxling är i praktiken omöjlig om skatteintäkternas reala värde ska bibehållas. Man kan inte permanent växla en stabil skattebas (arbete) mot en minskande skattebas (utsläpp). Den gröna skatteväxlingen riskera därtill att förstärka klimatskatternas dåliga fördelningsprofil i den utsträckning inkomstskatterna sänks mest för höginkomsttagare.

Koldioxidskatten kommer vara fortsatt central för omställningen i Sverige. Men rapporten förespråkar att koldioxidskatten kompletteras med en klimatväxling där negativa ekonomiska incitament för höginkomsttagare i storstäder finansierar positiva ekonomiska incitament för låg- och medelinkomsttagare utanför storstäderna. Rapporten tar som exempel upp en skrotningspremie som finansieras av höjd skatt på bilåkande i våra storstäder.