Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Med utgångspunkt i ny, opublicerad statistik från SCB undersöker vi i rapporten “Jobbar – men ändå fattig” hur levnadsstandarden har förändrats bland förvärvsarbetande, bland ensamstående föräldrar och familjer med utländsk bakgrund.

Analysen är författad av Lina Stenberg på Arbetarrörelsens tankesmedja.

Obs! Endast nedladdning som kan göras här: Jobbar men ändå fattig