Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Rapporten, skriven av Nils Westling,  går igenom förutsättningarna för den europeiska investeringsfonden att få EU:s ekonomi på fötter och diskuterar för- och nackdelar med ett svenskt deltagande i finansieringen av fonden. Rapporten utreder också om investeringsfonden bör ses som ett uttryck för den keynesianska stimulanspolitikens återkomst – eller något helt annat.

Ladda ner rapporten här