Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Alltför många pensionärer, särskilt kvinnor i arbetaryrken, har idag svårt att leva på sin pension trots att de har ett långt arbetsliv bakom sig. Det måste synas i pensionskuvertet att man har jobbat. Det främsta problemet med dagens pensionssystem är att det är underfinansierat.
Mer pengar måste tillföras så att den allmänna pensionen kan höjas för såväl dagens som morgondagens pensionärer.

I rapporten Höj den allmänna pensionen! för pensionärsorganisationerna Pensionärernas riksorganisation (PRO) och SKPF Pensionärerna (SKPF) som tillsammans har nästan 500 000 medlemmar, i samarbete med Tankesmedjan Tiden, fram förslag på hur pensionssystemet kan bli mer jämlikt och jämställt och ge pensioner som går att leva på.