Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Varför är M, SD och KD så kritiska till public service – trots att deras väljare har högt förtroende för SVT och Sveriges Radio? Stämmer borgerliga debattörers påståenden om att public service-kanalerna är vänsterstyrda?

Ända sedan starten under massmediernas barndom har public service, och dess oberoende, betraktats som en viktig del av demokratin och det demokratiska samtalet. Nu är den saken inte längre lika given. I ”Högerfront mot public service”, en rapport från Tankesmedjan Tiden, har journalisten Jesper Bengtsson granskat det parlamentariska och opinionsbildande arbete som högerpartierna bedriver för att försvaga och kringskära SVT, Sveriges radio och Utbildningsradion.